Sangbuo

Sangbuo

Mula po sa mga mahaba-habang inuman nitong nakaraang ilang buwan, sinubukan po naming sinupin ang mga sanga-sangang mga talakayan ng mga kasama, kapanalig at kaibigan ng LAPIS – sa isang “abstract” ng Sangbuo.

Ang Sangbuo ay hindi bagong pilosopiya. Wala rin po itong laman na mga bagong karunungan. Kung baga, ginawan lang namin ng maikling “burador” ang mga malimit walang kapararakang huntahan ng mga malamang walang ibang magawa sa buhay.

Ang layunin ng Sangbuo ay makatulong sa pag-engganyo lalo na ng mga kabataang aktibista na hindi lang magkasya sa “single-issue” na pakikibaka, bagkus balangkasin ang mga karanasan sa mas buong pagsusuri at paghusga ng kasaysayan (worldview).

Malugod po naming inihahandog ang munting sanaysay na ito – sa lahat ng mga katuwang ng LAPIS, lalo na sa mga edukador at mga mag-aaral.

Perhaps you might find some use for it in your work.