Pahayag ng Pakikiisa ng LAPIS sa NCAD

Higit isang taon na ang nakalipas mula nang marinig ng sambayanang Pilipino ang mga pangako ng noong Davao Mayor Rodrigo Duterte sa kanyang pangangampanya. Marami rito ay paukol sa pagtulong sa mga manggagawang Pilipino, at pagpapaunlad ng pamantayan ng pamumuhay ng mga pangkaraniwang mamamayan.

Ngayong Hulyo ay magkakaroon ng pagpupulong para sa State of the Nation Address (SONA) ni Pangulong Duterte. Kasabay nito ay ang paghahanap ng sambayanang Pilipino ng pananagutan sa mga pangako ng kasalukuyang administrasyon.

Patuloy ang kontraktuwalisasyon, paghihirap ng mga manggagawa’t mga guro, pagkamkam ng mga lupang katutubo, walang habas na pagpatay sa higit sanlaksang mga “nanlaban” sa war on drugs, paglaganap ng maling impormasyon mismo ng mga opisyal ng gobyerno at tahasang paglabag sa mga karapatan ng mga mamamayan.

Ipinahahayag ng LAPIS (League of Authors of Public Interest Songs) ang pakikiisa nito sa mga dadalo at sumusuporta sa Pambansang Kumperensya Laban sa Diktadurya (National Conference Against Dictatorship).

Author: Caitlin Louise Casenas

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *