Kaalagad Gospel Reflection

  • Nakiramay, Tumangis at Kumilos

    Nakiramay, Tumangis at Kumilos John 11:1-45, 5th Sunday of Lent April 2, 2017 By Ched Arzadon The Navigator Ministries Ang tema ng kamatayan ay isang napapanahong paksa. Unang-una dahil nagsimula na ang panahon ng paggunita ng pagkamatay ng ating Panginoong Hesu-Kristo sa krus sa bundok ng Kalbaryo mahigit dalawang libong taon na ang nakakaraan. Siya […]