Pahayag ng Pakikiisa ng LAPIS sa NCAD

Higit isang taon na ang nakalipas mula nang marinig ng sambayanang Pilipino ang mga pangako ng noong Davao Mayor Rodrigo Duterte sa kanyang pangangampanya. Marami rito ay paukol sa pagtulong sa mga manggagawang Pilipino, at pagpapaunlad ng pamantayan ng pamumuhay ng mga pangkaraniwang mamamayan. Ngayong Hulyo ay magkakaroon ng pagpupulong…read more.